GHANA

 

Ghana is een West-Afrikaans land dat ongeveer 7,5 keer zo groot is als Nederland.

De voormalige ‘goudkust’. Tot 1957 was het een kolonie van Groot-Brittannië.

Daarnaast zijn er in het land naar schatting ongeveer 75 inheemse talen.

 

Het land is nu een politiek stabiele republiek met ongeveer 23,5 miljoen inwoners.

De gemiddelde levensverwachting is 59 jaar. Bijna 20 jaar minder dus dan

als in Nederland. Dit wordt voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door

het feit dat veel kinderen vòòr hun vijfde jaar overlijden.

 

90% van de bevolking is afhankelijk van de landbouw voor hun inkomsten. Ook delfstoffen (goud, bauxiet, diamanten) leveren een deel van de inkomsten van Ghana.

De industrie en dienstverlenende sector zijn in dit land heel klein. Klimatologisch zijn er grote verschillen in het land: Het noorden heeft een savanne-klimaat terwijl in het zuiden sprake is van een tropisch regenklimaat.

 

Door de droogte, de afgelegen ligging en het ontbreken van infrastructuur is het noorden van het land een erg afgelegen gebied dat veel armer is dan het aan de kust gelegen zuidelijke deel van het land. Daarom is er een grote trek vanuit het noorden naar het zuiden in de hoop op een beter bestaan. De werkelijkheid valt vaak tegen, in het zuiden is er te weinig werk voor iedereen.

 

De samenleving is doordrenkt met religie, de uitingen hiervan zijn op elke straathoek terug te vinden. De meerderheid van de mensen, zo’n 63%, is Christen. Daarnaast is er een groep van zo’n 21% traditioneel georiënteerd en is er een minderheid van 16% die Moslim is. Ook komen er veel mengvormen voor, bijvoorbeeld Christenen met voorouderverering en bijgeloof-elementen.

YOU & GHANA - CONNECT TO CARE

 

Kamer van Koophandel

Chamber of Commerce

Nr.: 64657035

 

Rekeningnummer

Bankaccountnumber

IBAN: NL83 INGB 0007 1335 55

(+31) 623943072

CONTACT

info@you-and-ghana.com

© Copyright. All Rights Reserved.